Με αργούς ρυθμούς η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων
Posted 23/05/2024 07:08

Στο 12,8% των δηλώσεων αυθαιρέτων ανέρχονται πλέον εκείνες που έχουν καταστεί υπερήμερες λόγω ανεξόφλητων δόσεων του προστίμου.

Οι δηλώσεις αυθαιρέτων φθάνουν πλέον τις 623.000, με τα έσοδα να ανέρχονται σε 1,78 δισ. ευρώ. Εντυπωσιακό είναι ότι το 3,9% των εσόδων προέρχεται από τη Χαλκιδική και το 3,8% από τη Μύκονο.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο έδωσε χθες στη δημοσιότητα νέα στατιστικά στοιχεία για τις δηλώσεις αυθαιρέτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά:

• Με τη διαδικασία των δύο τελευταίων νόμων (ν.4014/11 και 4178/13) για 350.530 ακίνητα έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου.

• Στη διαδικασία έχουν ενταχθεί (με βάση τον ν.4178) 359.580 ακίνητα, ενώ ακόμη 191.059 δηλώσεις βρίσκονται στον «προθάλαμο» της διαδικασίας (η οποία δεν ενεργοποιείται προτού κατατεθεί το παράβολο). Επίσης, 298.983 δηλώσεις έχουν «αναβαπτιστεί» με τη μεταφορά τους από την ακυρωθείσα από το ΣτΕ προηγούμενη ρύθμιση (ν.4014).

• Από τις δηλώσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του ν. 4014/11, περίπου 88.000 δεν έχουν μεταφερθεί στη νέα ρύθμιση. Από αυτές, οι 47.000 βρίσκονται σε διάφορα ενδιάμεσα στάδια της διαδικασίας και επομένως βρίσκονται «στον αέρα» (λόγω ΣτΕ).

• Ο αριθμός όσων σταματούν να πληρώνουν τις δόσεις των προστίμων αυξάνεται. Τον Φεβρουάριο του 2014, ανεξόφλητες δόσεις είχαν μόλις 9.546 περιπτώσεις. Ενα χρόνο αργότερα, ο αριθμός είχε υπερπενταπλασιαστεί, φθάνοντας τις 48.000. Στην τελευταία καταμέτρηση, τον Οκτώβριο του 2016, ο αριθμός των υπερήμερων δηλώσεων έφθανε πλέον τις 79.924, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 12,8% των 623.000 «ενεργών» δηλώσεων. Οσον αφορά το ύψος των υπερήμερων δόσεων, ανέρχεται σήμερα σε 82,9 εκατ. ευρώ.

• Μετά την ανακοίνωση του νέου νόμου, οι νέες δηλώσεις μειώθηκαν από (περίπου) 400 ημερησίως σε 300 ημερησίως.

• Τα συνολικά έσοδα ξεπερνούν πλέον το 1,7 δισ. ευρώ. Από αυτά, 1 δισ. ευρώ προέρχεται από τον ν.4014/11 (ο οποίος, σύμφωνα με το ΤΕΕ, δείχνει να έχει εξαντλήσει τη δυνατότητα απόδοσης νέων εσόδων), ενώ 789.000 προέρχονται από τον ν.4178/13.

• Το μεγαλύτερο μέρος των αυθαιρέτων βρίσκεται σε περιοχές εντός σχεδίου (71% του συνόλου), σε νόμιμα κτίρια (75% του συνόλου). Κύρια κατοικία είναι το 20% των αυθαιρέτων, εξοχική το 62%, επαγγελματικά κτίρια υπηρεσιών το 13%, κτίρια τουρισμού, βιομηχανίας το 3% και κτίρια μεταποίησης του πρωτογενούς τομέα το 2% των δηλώσεων.

• Από τα αυθαίρετα που έχουν δηλωθεί στην ισχύουσα ρύθμιση, τα 398.000 έχουν χτιστεί την περίοδο 2004-2011 και τα 355.000 την περίοδο 1983-2003. Παλαιότερα του 1983 είναι περίπου 260.000 ακίνητα με αυθαιρεσίες.

• Από γεωγραφικής άποψης, το 35,6% των δηλώσεων αυθαιρέτων αφορούν την Αττική και το 17% την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το 16,3% των προστίμων προέρχονται από την Ανατολική Αττική, το 7% από τον βόρειο τομέα Αθηνών, το 4,2% από τον κεντρικό τομέα Αθηνών, το 3,9% από τη Χαλκιδική, το 3,8% από τον νότιο τομέα Αθηνών και ακόμη 3,8% από τη Μύκονο.

Έντυπη

WISHLIST