Κατηγορία : Εργασία Author : Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επαγγελματίες πολλών ταχυτήτων και εξοντωτικές εισφορές που εκτινάσσουν το κόστος ασφάλισης και αναμένεται να οδηγήσουν σε μεγάλη αύξηση της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαποφυγής δημιουργεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για τουλάχιστον 1.400.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. 

WISHLIST