• Αρχική
  • Όροι χρήσης & Πολιτική απορρήτου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο παρών διαδικτυακός χώρος με domain name «kestate.gr» (εφεξής το «site») καθώς και κάθε φερόμενη εφαρμογή ειδικού λογισμικού (εφεξής «app») είναι ιδιοκτησία και ελέγχεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» που εδρεύει επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και Δ. Φαληρέως 2, ΤΚ 185 47 Νέο Φάληρο, Πειραιάς (εφεξής και χάριν συντομίας η «Εταιρία»). Η Εταιρία μέσω του site και της εφαρμογής app προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του site και της εφαρμογής app παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του site και της εφαρμογής app, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Το site, το περιεχόμενό τoυ και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και η εφαρμογή app ενδέχεται να ανανεώνονται ή να τροποποιούνται κατά καιρούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Με την πρόσβαση και χρήση του site και της εφαρμογής app μετά από αντίστοιχη ενημέρωση ή τροποποίηση, δεσμεύεται από την εκάστοτε ενημέρωση ή τροποποίηση.

1. Εισαγωγη

Η Εταιρία παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του site και της εφαρμογής app διαφόρων ειδών υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται κυρίως στην παροχή πληροφοριών, στην δυνατότητα χρήσης εργαλείων επικοινωνίας και μηχανών αναζήτησης, καθώς και στην προβολή διαφημιστικών καταχωρήσεων. Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες συμπεριληφθούν μελλοντικά στο site και στην εφαρμογή app υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης.
Ο επισκέπτης/ χρήστης των υπηρεσιών του site και της εφαρμογής app αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το σύνολο των πληροφοριών/υπηρεσιών του site και της εφαρμογής app παρέχεται «όπως ακριβώς έχει» και η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Η χρήση του site και η εφαρμογή app διέπονται από τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού - κοινοτικού και διεθνούς δικαίου, οι οποίες είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με αυτές. Επιπροσθέτως, ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες του site και την εφαρμογή app σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να θίξει ή να προσβάλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του site και της εφαρμογής app.

2. Οροι και Διαδικασια εγγραφης χρηστη

2.1.Ο Χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του site και της εφαρμογής app θα πρέπει:
να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στο site κατά τη συμπλήρωση των σχετικών αιτήσεων για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του.
να ενημερώνει άμεσα και επιμελώς το site για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι κατά πάντα χρόνο επικαιροποιημένα.
2.2. Μόλις ο χρήστης/ επισκέπτης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής με τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων, θα παραλάβει επιβεβαίωση εγγραφής μέσω email στο email που όρισε ο χρήστης/επισκέπτης ώστε να μπορεί να κάνει χρήση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Ο Χρήστης/επισκέπτης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό του (user account). Ο Χρήστης/επισκέπτης συμφωνεί να ειδοποιεί αμέσως την Εταιρία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, ο Χρήστης/επισκέπτης ευθύνεται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδο του από αυτόν στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).

3. Εναρξη / διακοπη λειτουργιας

Η Εταιρία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης/επισκέπτης αναγνωρίζει και το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του site ή της εφαρμογής app με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη αυτού, κατά την απόλυτη κρίση της.

4. Ευθυνη Εταιριας

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο των τεχνολογικών δυνατοτήτων, για την καλή λειτουργία του site και της εφαρμογής app, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του site, της εφαρμογής app ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης ελαφράς αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του site και της εφαρμογής app ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή εάν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθεί αυτό στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στη λειτουργία του site και της εφαρμογής app καθιστώντας δυσχερή ή αδύνατη τη χρήση του ή προκαλέσουν οποιαδήποτε προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.
Επιπλέον, η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή/και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

5. Ευθυνη για παρεχομενες πληροφοριες

Η Εταιρία στο πλαίσιο πάντοτε της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο site και στην εφαρμογή app να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους.
Η Εταιρία δεν υποχρεούται να ελέγχει τις πληροφορίες που παρέχονται από άλλους προβαλλόμενους και είναι διαθέσιμες από το σύστημα της. Ο επισκέπτης/ χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του ότι υπάρχει επίσης κίνδυνος να κάνει συναλλαγή με ανήλικους ή ανθρώπους με παραπλανητικά στοιχεία, ή που δεν νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν τα από αυτούς φερόμενα ως εκπροσωπούμενα νομικά πρόσωπα, των οποίων την ταυτότητα, την ακρίβεια των δηλώσεων και τις προθέσεις με κανένα τρόπο η Εταιρία δεν μπορεί να ελέγξει ή να εξασφαλίσει.
Σε περιπτώσεις προσφορών επαγγελματιών μέσω της ιστοσελίδας «kestate.gr», η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προωθούνται μέσω αυτής, αναφορικά με την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά, τα ελαττώματα, τον χρόνο και τρόπο παράδοσης. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών που αναγράφονται στις προδιαγραφές της προσφοράς είναι αποκλειστική ευθύνη του Επαγγελματία ή ιδιώτη που χορηγεί την προσφορά.

6. Ευθυνη από προβαλλομενες διαφημισεις

Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων που αναρτώνται στο site και την εφαρμογή app, καθώς επίσης και με την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τρίτους που διαφημίζονται στο site και στην εφαρμογή app. Περαιτέρω, η καταχώρηση διαφημίσεων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόσκληση για την χρήση των διαφημιζόμενων υπηρεσιών και αγορά των διαφημιζόμενων προϊόντων ή προτροπή επιχείρησης ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε θέμα ή διαφορά ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσεως εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και τρίτου διαφημιζόμενου.

7. Δικαιωματα πνευματικης ιδιοκτησιας

Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site και της εφαρμογής app, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, σχεδίων, γραφικών, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (lay - out) αυτού του site και της εφαρμογής app, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρίας και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του site και της εφαρμογής app με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες συνιστούν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει την αποκατάσταση κάθε προκληθείσας σε αυτή θετικής και αποθετικής ζημίας σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η Εταιρία έχει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο site και στην εφαρμογή app.
Χρήση φωτογραφιών σε αγγελίες: Ο χρήστης/αγγελιοδότης με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που καταχωρεί στο site αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και εγγυάται ότι σε καμία περίπτωση δεν θίγουν ή/και είναι απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των εν λόγω φωτογραφιών καθώς επίσης και για οποιοδήποτε τυχόν ζήτημα ή διαφορά ανακύψει εκ της χρήσης ή οποιασδήποτε φύσεως αξιοποίησης των φωτογραφιών.
Περαιτέρω ο χρήστης/αγγελιοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων) που τυχόν θα υποστεί η Εταιρία από αξιώσεις οιουδήποτε τρίτου, που συνδέονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με την καταχώρηση και προβολή των ανωτέρω φωτογραφιών.

8. Δικαιωμα αποκλεισμου χρηστη/Διακοπη αναρτησης

Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα της Εταιρίας να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του site και της εφαρμογής app και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του site και της εφαρμογής app κάθε φορά που θεωρεί ότι ο χρήστης έχει παραβιάσει του παρόντες όρους χρήσης.
Συγκεκριμένα, ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι το περιεχόμενο μιας αγγελίας/διαφήμισης τυγχάνει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραπλανητικό ή/και παράνομο ή/και ψευδές ή/και προσβλητικό ή/και ότι αυτό αντίκειται στην καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη καθώς επίσης και ότι το εν λόγω περιεχόμενο αντίκειται εν γένει στους παρόντες όρους χρήσης να διακόψει τη δημοσίευση και ανάρτησή της στο site και στην εφαρμογή app. Συγχρόνως, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει στον χρήστη/αγγελιοδότη της εν λόγω αγγελίας να αναρτήσει/δημοσιεύσει μελλοντικά στο site και στη εφαρμογή app άλλες αγγελίες (οποιασδήποτε κατηγορίας και με οποιοδήποτε περιεχόμενο).

9. Συνδεσμοι προς λοιπες ιστοσελιδες

Το site και η εφαρμογή app δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω σύνδεσμων, (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι χρήστες/τριες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους ( web sites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το site και η εφαρμογή app σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

10. Προσωπικα δεδομενα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του site και της εφαρμογής app υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως και το Νόμο 2774/1999) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Όταν ο επισκέπτης χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του site και της εφαρμογής app
Όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του site και την εφαρμογή app
Όταν χρησιμοποιεί τις σελίδες του site και την εφαρμογή app και εισέρχεται στα διαφημιστικά (ή πάσης συναφούς φύσεως) προγράμματα. η Εταιρία συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες (newletters, chats, διαγωνισμοί) για λογαριασμό του αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του. Για τις παραπάνω δε ενέργειες ο επισκέπτης/χρήστης με το παρόν δίνει την ρητή συγκατάθεσή του.
Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η Εταιρία διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της Εταιρίας) εν όψει την επίσκεψης του χρήστη στο site και στην εφαρμογή app με σκοπό την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών που παρέχει το site και η εφαρμογή appστους χρήστες του.
Μη αποκάλυψη Πληροφοριών
Η Εταιρία δεν θα πωλήσει, μοιράσει, κοινοποιήσει, μεταδώσει ή διανείμει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρη, εκτός όπου αυτό επιτρέπεται ρητά σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.
Υφίσταται, ωστόσο, η περίπτωση μεταβίβασης προσωπικών πληροφοριών περιστασιακά προς τρίτα μέρη, ενεργούντα για την Εταιρία ή εκ μέρους της, προς το σκοπό της περαιτέρω επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών, αξιολόγησης ή τεχνικής υποστήριξης. Τα εν λόγω τρίτα μέρη υποχρεούνται συμβατικά έναντι της Εταιρίας να χρησιμοποιούν τις προσωπικές πληροφορίες αποκλειστικά για τους παραπάνω λόγους και δεν θα τις μεταδώσουν περαιτέρω σε τρίτα μέρη ούτε θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτα μέρη εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο.
Σε περίπτωση που η αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών προς κάποιο τρίτο μέρος είναι απαραίτητη για οποιοδήποτε λόγο, η Εταιρία θα σας ενημερώσει και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, όποτε είναι δυνατό, για να εξασφαλίσει ότι η επεξεργασία πληροφοριών γίνεται σύμφωνα με το σκοπό και εντός των ορίων τα οποία παρατίθενται στην αρχή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Υπάρχουν δύο επιπλέον περιπτώσεις κατά τις οποίες τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταδοθούν σε τρίτους. Πρώτον, η περίπτωση της πώλησης, παραχώρησης ή εκχώρησης της ιστοσελίδας και των πληροφοριών των πελατών που συνδέονται με αυτήν, για την οποία, σε κάθε περίπτωση, θα απαιτείται ο αγοραστής, ο παραχωρησιούχος ή ο εκδοχέας να συμμορφώνονται με την παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων. Δεύτερον, η περίπτωση κατά την οποία η αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών προς τρίτα μέρη απαιτείται από το νόμο, δικαστική απόφαση/διαταγή, κυβερνητική/διοικητική πράξη ή λόγω δικαστικής έρευνας. Ο επισκέπτης/ χρήστης έχει το δικαίωμα, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι διατάξεις των Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/06 για τα προσωπικά δεδομένα.
Δικαίωμα πρόσβασης και εναντίωσης
Ο επισκέπτης/ χρήστης έχει το δικαίωμα να επιβεβαιώνει ότι σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά του δεδομένα θα διατηρούνται πάντα ενημερωμένα. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ή τη διαγραφή του. Περαιτέρω, οποτεδήποτε μπορεί να ζητήσει να διακόψουμε την επαφή και την επικοινωνία μαζί του. Εάν επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας ώστε να λάβει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων ή για να αρνηθεί τη χρήση τους, μπορεί να αποστείλει τις έγγραφες αντιρρήσεις του με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kestate.gr ή με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση για τις ΝΕΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως αρ. 2, Νέο Φάληρο Πειραιά, Τ.Κ. 18547, υπόψη κ. Δημητρίου Πυκνή. Κατά την επικοινωνία του μαζί μας, παρακαλούμε να αναφέρει το πλήρες ονοματεπώνυμό του καθώς επίσης και τις συγκεκριμένες πληροφορίες που επιθυμεί να διορθωθούν, να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν. Τα αιτήματά του θα αντιμετωπίζονται έγκαιρα και με τη δέουσα προσοχή. Τα αιτήματα για διαγραφή προσωπικών δεδομένων υπόκεινται σε όλους τους κανόνες του νόμου και της δεοντολογίας σχετικά με τις υποχρεώσεις διατήρησης και αποθήκευσης, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για την Εταιρία.
Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. η χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.

11. Πληρωμη

Για τη δημοσίευση αγγελιών ή/και διακεκριμένων αγγελιών που πραγματοποιούνται στο site η Εταιρία δέχεται πληρωμές είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό όπως αυτός γνωστοποιείται κάθε φορά στο site είτε με πιστωτική/χρεωστική κάρτα.
Η χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του επισκέπτη/χρήστη θα πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Το ποσό χρέωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και θα κρατείται με την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Για να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση της αγγελίας μέσω του site θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες που εμφανίζονται σε αυτό. Στη φόρμα αγοράς, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός και η ημερομηνία λήξης της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, το όνομα που φέρει η κάρτα και το CVV.
Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, ο επισκέπτης/ χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των παρεχόμενων στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και ότι είναι δικαιούχος της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιεί για την εκάστοτε συναλλαγή.
Η απόδειξη λιανικής πώλησης θα αποστέλλεται στον χρήστη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς. Ο χρήστης επισκέπτης μπορεί να ελέγχει τον λογαριασμό του ως εγγεγραμμένο μέλος του site ή της εφαρμογής app στην ενότητα Ο Λογαριασμός μου – Οι συναλλαγές μου.

12. Ασφαλεια Πληρωμων/Συναλλαγων

Η Εταιρία, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως θα πρέπει να επανεισάγετε τα στοιχεία αυτής κάθε φορά που πραγματοποιείτε κάποια συναλλαγή. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων από τους όρους χρήσης του site ή της εφαρμογής app στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, δηλώνετε υπεύθυνα ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της εν λόγω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.
Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών/χρεωστικών καρτών.
Η παροχή στοιχείων πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας υποδηλώνει τη συγκατάθεσή σας για χρέωση αυτής με το ποσό της αγοράς που πραγματοποιείτε μέσω του site ή της εφαρμογής app. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδότρια τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικώς, λόγω υπέρβασης του πιστωτικού ορίου ή υποψία απόπειρας απάτης, τότε η συναλλαγή δεν θα εκτελεστεί.
Οι συναλλαγές με πιστωτική/χρεωστική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από το site της Εταιρίας χωρίς να αποθηκεύεται οποιοδήποτε στοιχείο της πιστωτικής κάρτας αλλά χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η Εταιρία.
Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική/χρεωστική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP). Ενδεικτικές περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρεία δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη ούτε θα θεωρείται υπαίτια είναι οι εξής:
Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, ο χρήστης/μέλος θα θεωρείται από την Εταιρία ότι δεν συμμετέχει στην αγορά. Μη ενημέρωση της Εταιρίας για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική/χρεωστική κάρτα, αλλά η Εταιρία δεν ενημερωθεί σχετικά μέσω των ενδεδειγμένων διαδικασιών τότε η Εταιρία θα θεωρήσει ότι ο χρήστης/μέλος δεν συμμετέχει στην αγορά. Η αδυναμία ενημέρωσης της Εταιρίας μπορεί να προκύπτει εξ υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών.
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι απολύτως ενδεικτικές και σε καμία δεν απαριθμούν εξαντλητικά τις περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρεία δεν θα θεωρείται υπαίτια και δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την αδυναμία ολοκλήρωσης συναλλαγών κατά τα ανωτέρω.

13. Χρηση cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης του site και της εφαρμογής app και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη-επισκέπτη. Αποστολή cookies εκτελείται όταν επισκέπτεστε το site και την εφαρμογή app. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιεί κάθε χρήστης-επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους.
Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη ούτε στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτά και κανένα φυσικό πρόσωπο δεν λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη του site και της εφαρμογής app. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του τερματικού σας.
Τα cookies ταξινομούνται τυπικά σε cookies περιόδου λειτουργίας (cookies λειτουργικότητας) και σε μόνιμα cookies.
Τα cookies περιόδου λειτουργίας δεν παραμένουν στο τερματικό σας μετά την έξοδο από την τοποθεσία web ή αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.
Τα μόνιμα cookies είναι αυτά που παραμένουν στο τερματικό σας. Αυτό επιτρέπει στις διάφορες ιστοσελίδες να αναγνωρίσουν το τερματικό σας, όταν ανοίξετε εκ νέου τον πλοηγό (browser) σας, ούτως ώστε η πλοήγησή σας να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη και ταχεία.
Τα μόνιμα cookies μπορούν να διαγραφούν από τον ίδιο το χρήστη.
Η Εταιρία μέσω του site και της εφαρμογής app έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα cookies για να παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του site και της εφαρμογής app.
Σημειώνεται ότι:
• Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.
• Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της Εταιρίας.
• Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, εδώ.
Τέλος, επισημαίνεται ότι τα cookies είναι αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα.

14. Κανονες χρησης της διαδικτυακης τοποθεσιας

Συμφωνείτε ότι ΔΕΝ θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες:
α) για μη νόμιμο σκοπό,
β) για να μεταδώσετε ή δημοσιοποιήσετε υλικό ανήθικο, υβριστικό, βλάσφημο, πορνογραφικό, παράνομο, απειλητικό, καταχρηστικό, βλαπτικό, ή που αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ή δημόσιας ζωής, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απαράδεκτο,
γ) για να μεταδώσετε ή δημοσιεύσετε υλικό που δεν έχετε συμβατικό ή καταπιστευματικό δικαίωμα να μεταδώσετε ή να δημοσιεύσετε, ή υλικό που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα σε σήματα, ευρεσιτεχνίες ή άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή ηθικά δικαιώματα οποιουδήποτε,
δ) για να βλάψετε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και υλικού που παραβιάζει τους νόμους για παιδική πορνογραφία, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και νόμους που απαγορεύουν την απεικόνιση ανήλικων με σεξουαλική συμπεριφορά,
ε) για να πλαστογραφήσετε ή παραχαράξετε επικεφαλίδες ή με άλλο τρόπο να αλλοιώσετε τα διακριτικά προκειμένου ν’ αποκρύψετε την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών,
στ) για να παράσχετε πληροφορίες που δεν έχετε δικαίωμα ν’ αποκαλύψετε

15. Εφαρμοστεο δικαιο - δικαιοδοσια

Οι παρόντες όροι ισχύουν εξίσου και προς όφελος της Εταιρίας, των θυγατρικών της και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και σε περίπτωση που οιοσδήποτε εξ’ αυτών ήθελε θεωρηθεί άκυρος ή/και μη εφαρμοστέος έστω και μερικώς για οποιονδήποτε λόγο, οι όροι που δεν επηρεάζονται από το εν λόγω ελάττωμα θα εφαρμόζονται και θα διατηρούν πλήρη ισχύ.
Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του site και της εφαρμογής app, οι καταναλωτές μπορούν σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, να απευθύνονται στον αρμόδιο ελληνικό φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που είναι εν προκειμένω ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, Αθήνα 11471, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: grammateia@synigoroskatanaloti.gr, Δικτυακός τόπος: http://www.synigoroskatanaloti.gr, Τηλέφωνο 2106460862.
Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση της διαφοράς, αρμόδια για την επίλυσή της θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με τη χρήση του site και την εφαρμογή app, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.
Για να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους παρόντες όρους χρήσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία τηλεφωνικά στο 210 4808800, 210 4808460 ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@kestate.gr.

WISHLIST