Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Χώρους Επαγγελματικής Δραστηριότητας
Posted 23/05/2024 12:07

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Χώρους Επαγγελματικής Δραστηριότητας στην ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει γραπτή δεσμευτική προσφορά εντός σφραγισμένου φακέλου για την αγορά μέχρι ενός εκ των έντεκα παρακάτω οικοπέδων επαγγελματικού χαρακτήρα, τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί:

Α.) 


 

1.            Ο.Τ.        52           Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 2.856,50 μ2).

 

2.            Ο.Τ.        76           Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 4.740,59 μ2).

 

3.            Ο.Τ.        157         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 2.756,57 μ2).

 

4.            Ο.Τ.        184         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 4.157,29 μ2).

 

5.            Ο.Τ.        208         Χώρος αναψυχής.                                      (Ε= 3.165,70 μ2).

 

6.            Ο.Τ.        211Α      Χώρος αναψυχής.                                      (Ε= 3.000,00 μ2).

 

7.            Ο.Τ.        219         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.               (Ε= 2.306,50 μ2).

 

8.            Ο.Τ.        235         Χώρος αναψυχής.                                       (Ε= 4.173,93 μ2).

 

9.            Ο.Τ.        239         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.               (Ε= 4.047,81 μ2).

 

10.          Ο.Τ.        257         Κέντρο αναψυχής και εμπορικό.               (Ε= 3.091,58 μ2).

 

11.          Ο.Τ.        318         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.               (Ε= 4.114,11μ2).

 

Χάρτης της ΙΠ εδώ 

 

Οι αντικειμενικές αξίες στην Ιπποκράτειο Πολιτεία εδώ

 

Β.) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην έδρα του Συνεταιρισμού επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθ. 44, Αθήνα μέχρι την 17 Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

 

Οι φάκελοι με τις προσφορές θα ανοιχθούν στην έδρα του Συνεταιρισμού στις 21 Σεπτεμβρίου  2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα ενώπιον 12:00 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Κάθε συμμετέχων, του οποίου η υποβολή της προσφοράς έχει κριθεί αποδεκτή, έχει το δικαίωμα να υποβάλει νέα προσφορά προφορικά της οποία το τίμημα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφηκε μετά το άνοιγμα των προσφορών.  Επί του τιμήματος αυτού κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί όσο υποβάλλονται προφορικά νέες προσφορές και θα ολοκληρωθεί εφόσον μετά την υποβολή και της τελευταίας προφορικής προσφοράς δεν υπάρξει νέα με μεγαλύτερο προσφερόμενο τίμημα.

 

Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε αυτόν από τους συμμετέχοντες,  που έχει προσφέρει το υψηλότερο τίμημα, προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση πώλησης.

WISHLIST