Διακήρυξη ΔΟΑΕΣΜ/180102/2018 «Μίσθωση Ακινήτων για κάλυψη αποθηκευτικών αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ»
Posted 23/05/2024 12:52

Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών

 

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ανακοινώνει την παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών από ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), για μίσθωση ακινήτων.

Συγκεκριμένα ενός ακινήτου εντός των ορίων του Ν. Αττικής και της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας του Ν. Βοιωτίας και ενός ακινήτου στους Ν. Θεσσαλονίκης και Ν. Κιλκίς με σκοπό την κάλυψη των αποθηκευτικών αναγκών της σε υλικά δικτύου διανομής, μέχρι την 2.7.2018.

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 πμ. έως 15.30 μμ., στα γραφεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Οργάνωσης Ασφάλειας Εργασίας και Στεγαστικής Μέριμνας, Διαμαντοπούλου 10, 4ος όροφος - Γραμματεία    ΔΟΑΕΣΜ – 117 43 Αθήνα.

 

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμη στους ενδιαφερόμενους στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.deddie.gr και στην αρμόδια Υπηρεσία, τηλέφωνο: 2109090320 και 2109090321 κα Π. Μαυρίκη και κα Κ. Τοτού.

 

 

«ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΟΑΕΣΜ

Διαμαντοπούλου 10,

Αθήνα

Τηλ.: 2109090320»

WISHLIST