Γραμματέας
Κωδικός : 19105
Δικηγορική εταιρία του Πειραιά με αντικείμενο το διεθνές εμπορικό και ναυτικό δίκαιο ζητεί υποψήφιο/α για την θέση γραμματειακής υποστήριξης πλήρους απασχόλησης. Λόγω της ειδίκευσης στον χώρο του ναυτικού δικαίου και λόγω της φύσεως των εργασιών της εταιρίας, ο/η υποψήφιος/-α θα πρέπει να έχει αυξημένη αίσθηση υπευθυνότητας, εχεμύθειας, εργατικότητας, καθήκοντος και ομαδικού πνεύματος και ειδικότερα τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση αυτή είναι: 1. Άριστη γνώση Η/Υ ιδίως μορφοποίηση κειμένου και όλες τις λειτουργίες του Microsoft Word, Excel και Powerpoint. 2. Άριστη γνώση Αγγλικών. 3. Άριστη (σωστή και γρήγορη) δακτυλογράφηση ελληνικών και αγγλικών κειμένων με τυφλό σύστημα. 4. Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη η σχετική προϋπηρεσία. Αποστολή βιογραφικών με διαβιβαστική επιστολή στην ηλ. δ/νση: hrlawpiraeus@gmail.com
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Περιοχή:
-
Τελευταία ενημέρωση:
23/01/2019
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΙΟΔΟΤΗ
*
*

WISHLIST